Besättning

Flera av besättningsmännen jobbar både ombord på fartygen men även med reparation och underhåll av fartygen hemma i Stocksund. Besättningen på långseglingarna med Älva kompletteras med säsongsanställda som ej finns presenterade här. I första loggen för varje klass som mönstrar på Älva under året presenteras den för resan gällande besättningen.

 

Sören Engsell

Sören Engzell
Befälhavare/Styrman

Har jobbat i olika handelsfartyg, på verkstäder iland och som skutskeppare på traditionsfartyg. Anställd ombord i Älva sedan 2011.

Stefan Alvå

Stefan Alvå
Befälhavare/Styrman

Stefan har mångårig erfarenhet från olika segelfartyg, bl.a. ostindiefararen Götheborg och briggen Tre Kronor. Det han inte vet om segel, tågvirke och knopar är inte värt att veta.

Marcus Gunnari

Marcus Gunnari
Befälhavare

Marcus har jobbat med skolseglingar både på Älva och Belle Amie under flera år. Har gått Skärgårdskaptens-utbildningen (KY) på Marina läroverket och jobbar som befälhavare ombord på skolans båtar.

Erik Ivarsson

Erik Ivarsson
Befälhavare

Erik har gått skolans YH utbildning och jobbar nu som befälhavare på skolans fartyg.

Petra Nyberg

Petra Nyberg
Styrman/matros

Är en fd student på Marina läroverket. Petra tog examen från Skärgårdskaptens-
utbildningen på Marina läroverket 2010 och jobbar nu på rederiet.

Robban Niesink

Robban Niesink
Matros

Har seglat jorden runt och besökt Västindien flera gånger. Ansvarar till stor del för reseplanering och proviant.

Frida Jakobsson

Frida Jakobsson
Lättmatros

Har jobbat på ångfartyg tidigare och blev sugen på något nytt. Frida har gått på Marina läroverkets marinteknikutbildning (Gy) tidigare och då seglat med T/S Älva, vilket gav mersmak för livet till sjöss. Kommer från Karlskoga.

Bengt Svensson

Bengt Svensson
Maskinist / Styrman

Bengt seglar även som styrman ibland och är även maskinansvarig i kraft av sina djupa motorkunskaper.

Catrine Palmqvist Loukomies

Catrine Palmqvist Loukomies
Styrman

Är styrman med gedigen segelfartygserfarenhet från bl.a. fullriggaren Christian Radich. Catrin är uppvuxen på Åland och har seglingen i blodet.

Alva Hedlöf

Alva Hedlöf
Lättmatros

Före detta marinbiologielev som nu seglat åtskilliga törnar ombord i Älva. 

Sofia Söderman

Sofia Söderman
Överstyrman

Har läst 4-årigt sjökaptensprogram i Kalmar och varit engagerad som instruktör i frivilligförsvarets marina ungdomsutbildning i många år innan hon gjorde sin första törn på Älva 2013. 

Catarina Nordlander sista (3) 

Catarina Nordlander
Kock

En klippa i byssan. Ser till att vi får god mat, mycket mat och mat i rättan tid - samt att eleverna får matlagnings-kunskaper.

Erik Nygren
Lättmatros

Har jobbat med segelcharter i 3 år. Varit i handelsflottan 2 år på ett roro-fartyg. Jobbat som lärare på Marina läroverket och senaste 4 åren som besättning på Älva. Innan dess, gått på Skärgårdskaptensutbildningen (KY) på skolan.

Aktuellt