IMG_7085.JPG 

Alla fartyg

Klart Skepp Marinteknik AB disponerar ett segelfartyg och tre motorfartyg.

Älva är det segelfartyg som används för Marina läroverkets långseglingar. Samtliga fartyg har sin hemmahamn i Stocksund. 

Älva- Stocksunds hamn, Danderyd

Petsamo - Stocksunds hamn, Danderyd  

Tranholmen  - Stocksunds hamn, Danderyd

Viksten - Stocksunds hamn, Danderyd

Är du intresserad av att boka något av våra fartyg?

Kontakta:
Klart Skepp Båtcharter
Tele:  08 85 35 00
E-post:  charter@stocksundsgruppen.se

Aktuellt