Skärgårdsläger

Marina läroverket erbjuder ungdomar som gått ut 7:an och 8:an i att delta i ett kul, spännande och lärorikt skärgårdsläger på skolans ö Idskär och ombord på ett av skolans fartyg.

Här kommer vi skriva dagbok/loggbok varje dag, om tekniken tillåter det.  :)

Aktuellt