Gamla loggar från Exkursioner

Här kan du läsa de tidigare loggarna från skolans olika exkursioner.

Höstterminen 2020

Höstterminen 2019

Vårterminen 2019

Höstterminen 2018

Vårterminen 2018

Höstterminen 2017

Höstterminen 2016

Aktuellt