12 maj - 16* Våtmarksflottar

Nu är årets våtmarksflottar sjösatta! I år fyra stycken. Mbv14 har flitigt byggt.
Det ligger två runt pråmen och två vid pontonbryggan. Vi hoppas att växterna trivs och frodas. Och till hösten ska analyser göras på huruvida växterna tagit upp ev tungmetaller från vattnet.

Aktuellt