Öppet hus

30 april-14 * Mösspåtagning

KL 10.00 samlades åk 3 (MTS11, MTE11, MB11a, MB11b och LK11) i Storen för en gemensam fika och sång. Sen gick man ut för att sjunga på mössorna.  :)

..... .. .......... ........ dag, 
..... ... ....... . ......... vår! 
.. ....... ....... ... ...... slag, 
... ... ......... ....... .. vår. 
.... ....... än, 
. .... ...... bo, 
...... .. ... vän, 
.. .... ...... tro, 
... .. ..... ....... . ... lund, 
... .. ....... ........ gro, 
... .. ....... ........ gro!"
HURRA!

Aktuellt