Öppet hus

24 april-14 * MBV12 utför fettfenklippning

........... Innan vi kom till fiskodlingen på Gålö, hoppades Sverker att vi skulle kunna klippa upp till 50 000 fisk, innan 16:30. Det skulle betyda att de skulle få spendera morgonen i dag för att klippa de sista fiskarna för att få allt klart...........

Aktuellt