EK_ sid_1_UF hang on monter.JPG

VÅGA BLI EGEN

Företagande & entreprenörskap 

Ekonomiprogrammet

Entreprenörskapsutbildningen inom ekonomiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur man startar och driver småföretag. Vi jobbar med utmaningar som baseras på fall direkt från verkligheten. Själva grundidén är att du lär dig om företagande genom metoder som i så hög grad som möjligt liknar de situationer som företagare ställs inför varje dag såsom; att utvecklas och arbeta med andra i gemensamma projekt, att du har regelverk att följa och att du lär dig av egna och andras misstag. Vi provar i liten skala på företagande i olika former för att avsluta utbildningen med ett eget företagande i form av UF, Ung företagsamhet.

shipship

Upplägg & innehåll

Vi kommer arbeta med fokus på eget företagande och använda oss av arbetssätt som efterliknar hur företag arbetar, att jobba med utmaningar som är verkliga! Vi arbetar i så stor utsträckning som möjligt problembaserat och i projektform.

Under utbildningen kommer du att prova på att starta och driva eget företag inom UF, Ung företagsamhet.

FE personal 

Utbildningsresor

I utbildningen ingår en långsegling med skolsegelfartyget Älva. Ombord deltar du i framförandet av fartyget, går vakt, lagar mat och följer den utbildning som bedrivs såväl ombord som iland. 

När vi ligger i hamn besöker vi intressanta platser och historiska miljöer som berikar undervisningen i våra olika ämnen. Vi knyter också internationella kontakter med skolor och företag. 

Älvahem2.JPG

 Säkerhetsutbildning - momentet överlevnad tränas i Stocksunds hamn. 

Alla elever får en grundläggande utbildning i sjösäkerhet inför långseglingen.

Säkerhetsutbildningen omfattar momenten: 
HLR
Brandskydd
Överlevnad
Sjukvård, L-ABC

Den här klassen fick sin utbildning under den
lite svalare årstiden :)

Klicka på en bild för att starta referensgalleriet

Backa
Nästa
Tipsa en kompis om den här utbildningen!

Aktuellt

Skärgårdsläger 2019

För dig som slutar 7:an och 8:an

Studentutspring :)

5 juni 2018. Se filmen