Försäkringsskydd

Alla elever på Marina läroverket har en kollektiv olycksfallsförsäkring, samma typ av försäkring som eleverna haft under hela sin skoltid. Många elever har även samma eller liknande försäkring via sin hemkommun, men för att vi skall vara helt säkra på att alla har samma försäkringsskydd har Marina läroverket valt att teckna en olycksfalls försäkring för samtliga gymnasieelever enligt de villkor som står under olycksfallsförsäkring. Alla elever som seglar har under sina seglingar dessutom en tjänstereseförsäkring från Trygg-Hansa.

Om du har frågor eller funderingar kring skolans försäkringsskydd för eleverna kontakta: 
Yvonne Regnér på tfn. 08-506 532 26, e-post:  yvonne.regner@klartskepp.se

Aktuellt

Studentutspring

5 juni kl 14.00 i Stocksunds hamn

Vi välkomnar Älva & MB17b hem

4 juni kommer Älva med klass MB17b hem till Stocksund.