Besättning

Flera av besättningsmännen jobbar både ombord på fartygen men även med reparation och underhåll av fartygen hemma i Stocksund. Besättningen på långseglingarna med Älva kompletteras med säsongsanställda som ej finns presenterade här. I första loggen för varje klass som mönstrar på Älva under året presenteras den för resan gällande besättningen.

 

Sören Engsell

Sören Engzell
Befälhavare/Styrman

Har jobbat i olika handelsfartyg, på verkstäder iland och som skutskeppare på traditionsfartyg. Anställd ombord i Älva sedan 2011.

Krister Stark

Krister Stark
Styrman

Sjökapten med utbildning från Kalmar. Har seglat med Älva sedan 2014 och jobbar som överstyrman och befälhavare

Zarah Qvist

Zarah Qvist
Överstyrman

Zarah har gått Marina läroverkets Skärgårdskaptensutbildning (KY) och jobbar nu som överstyrman/matros ombord. Hon har tidigare seglat på Älva både som elev och praktikant.

Marcus Gunnari

Marcus Gunnari
Överstyrman

Marcus har jobbat med skolseglingar både på Älva och Belle Amie under flera år. Har gått Skärgårdskaptens-utbildningen (KY) på Marina läroverket och jobbar som styrman ombord.

Erik Ivarsson

Erik Ivarsson
Matros

Erik har gått skolans YH utbildning och jobbar nu som matros på skolans fartyg.

Petra Nyberg

Petra Nyberg
Styrman/matros

Är en fd student på Marina läroverket. Tog examen från Skärgårdskaptensutbildningen på Marina läroverket 2010 och jobbar nu på rederiet.

Robban Niesink

Robban Niesink
Matros

Har seglat jorden runt och besökt Västindien flera gånger. Ansvarar till stor del för reseplanering och proviant.

Frida Jakobsson

Frida Jakobsson
Lättmatros

Har jobbat på ångfartyg tidigare och blev sugen på något nytt. Frida har gått på Marina läroverkets marinteknikutbildning (Gy) tidigare och då seglat med T/S Älva vilket gav mersmak för livet till sjöss. Kommer från Karlskoga.

Erik Nygren

Erik Nygren
Lättmatros

Har jobbat med segelcharter i 3 år. Varit i handelsflottan 2 år på ett roro-fartyg. Jobbat som lärare på Marina läroverket och senaste 4 åren som besättning på Älva. Innan dess, gått på Skärgårdskaptensutbildningen (KY) på skolan.

Aktuellt