Hela skaran   :) 

Klart Skepp Marinteknik AB

Klart Skepp Marinteknik AB är ett privatägt utbildnings- och sjöfartsföretag som bildades 1991. Företaget har sitt säte i Danderyd. Verksamheten bestod från början av marin utbildnings- och rederiverksamhet med segelfartyget Belle Amie.  År 1992 startades ett samarbete med Danderyds gymnasium som pågick fram till 2002. Under åren 1992-2008 har utbildningsverksamheten breddats och vuxit. Idag har skolan ca 450 elever/studenter i olika marint profilerade gymnasiala- och eftergymnasiala utbildningar. 

Fr.o.m. läsåret 2002/03 är vi en fristående skola namnet Marina läroverket. 
Korta kurser och uppdragsutbildningar genomförs på uppdrag av enskilda och näringen. Företaget bedriver också rederiverksamhet med fem mindre passagerarfartyg varav två är segelfartyg ( Älva och Belle Amie). 
Företaget har idag drygt 50 helårsanställda och ett antal säsongsarbetare.

Vision och mål

Organisation och ledning

Ägare och styrelse

Aktuellt