Minsveparen Viksten

HMS Viksten (M33) var en minsvepare i svenska flottan och sjösattes 1974. Hon var det första fartyget som byggdes i plast. Viksten ingick i kustflottans minsvepar- och minröjningsflottiljer som i fredstid utbildade officerare och värnpliktiga till krigsorgansationens Minkrigsavdelningar. 

2007 såldes hon och moderniserades för att användas som skolfartyg i Strömstad.

För Marina läroverkets verksamheter innebär detta ett fantastiskt fint tillskott med goda möjligheter att övningsnavigera, praktisk maskinarbete, utföra marinbiologiska undersökningar, genomföra säkerhetskurser ombord – och mycket, mycket annat.

Aktuellt

Marina läroverket + SweBoat

Minimässa - Båtbranschen

Skärgårdsläger 2019

För dig som slutar 7:an och 8:an