Senast uppdaterade riktlinjer om Coronaviruset – 17 mars 2020

Regeringen och våra myndigheter rekommenderar nu att gymnasieskolorna helt ska undervisa på distans och att de (i Stockholmsregionen) som kan ska arbeta hemifrån.

Vår huvudman TFG ABs beslut fortsätter därför att gälla, vi kör studiedagar på samtliga våra enheter 16-20 mars med fokus på att förbereda organisationen inför 100% distans.

På måndag 23/3 upptar samtliga gymnasieskolor inom koncernen 100% distansundervisning enligt ordinarie schema. 

Själva idén med distansundervisning är att vi alla behöver bidra till att minska smittspridningen och därmed rädda liv!  Det handlar om att tillsammans jobba för att minska ”puckeln” av smittade och sprida ut sjukdomen över en längre period så att sjukhusen kan klara av att hjälpa de svårt drabbade. 

Vi följer naturligtvis våra myndigheters rekommendationer och går över på distansundervisning. 

Marina läroverkets Yrkeshögskoleutbildning omfattas också av övergång till distansutbildning from onsdag den 18 mars.

Marina läroverkets elever får detaljerade instruktioner om hur detta går till via upparbetade kommunikationskanaler.

Skolledningen

Aktuellt

Öppet hus 5 maj

Missa inte vårt Öppna hus den 5 maj!

Skärgårdsläger 2020

För dig som slutar 7:an och 8:an